FAQ

 1. Jak samodzielnie zresetować kod aktywacyjny Trados Studio.
 2. Wymagania sprzętowe programu Trados Studio
 3. Czym różni się licencja Freelance Plus od Freelance?
 4. Jak naprawić instalację Tradosa Studio i przywrócić ją do stanu początkowego?
 5. Błąd The requested data file could not be located.
 6. Błąd podczas otwierania projektu: Failed to load project from 'C:\Users\%NAZWA_UŻYTKOWNIKA%\Dokumenty\Studio 2019\Projects\FOLDER_PROJEKTU\NAZWA_PROJEKTU.sdlproj': Dokument XML zawiera błąd (66, 12). Element '.', szesnastkowa wartość 0x00, jest nieprawidłowym znakiem. wiersz 66, pozycja 12. lub podobny.
 7. Podczas instalacji SDL Trados Studio pojawia się błąd An error occured and the program was aborted [...].
 8. Problem z literą ł oraz ń.
 9. Jak wykonać czystą instalację Trados Studio?
 10. Błędy wskazujące na uszkodzoną pamięć tłumaczeń
 11. Jak zgłosić problem techniczny do producenta?

Jak samodzielnie zresetować kod aktywacyjny Trados Studio

Jeżeli na skutek np. awarii komputera nie mamy możliwości dezaktywacji licencji, możemy zresetować ją bezpośrednio z konta SDL Trados.

Uwaga: Funkcji resetowania licencji można używać maksymalnie 3 razy w ciągu 12 miesięcy.

Żeby zresetować kod aktywacyjny Trados Studio:

 1. Zaloguj się na koncie SDL Trados na stronie oos.sdl.com.
 2. Przejdź do zakładki Products & Plans – Licenses.
 3. Odszukaj licencję do dezaktywacji i kliknij Reset License. 
  trados studio reset kodu okno 1
 4. W oknie Reset License kliknij Reset License.

trados studio reset kodu okno 2

Zresetowanie kodu aktywacyjnego licencji może potrwać do 30 minut.

Jeżeli opcja resetowania nie jest dostępna na koncie SDL Trados, trzeba zgłosić prośbę o reset bezpośrednio do producenta, korzystając z formularza resetowania licencji

Wymagania sprzętowe programu Trados Studio

 • System operacyjny:
  • Windows 7
  • Windows 8.1
  • Windows 10
 • Procesor Intel i3 czwartej generacji lub równorzędnym oraz min.
 • Minimum 4 GB RAM
 • Rozdzielczość ekranu wynosząca min. 1280×1024

Czym różni się licencja Freelance Plus od Freelance?

Jedyną różnicą jest fakt, że licencję Freelance Plus można aktywować jednocześnie na dwóch komputerach, gdy standardową licencję Freelance tylko na jednym.

Jak naprawić instalację Tradosa Studio i przywrócić ją do stanu początkowego?

W przypadku wadliwego działania Tradosa Studio, można spróbować wykonać kilka prostych kroków, aby przywrócić instalację aplikacji do stanu początkowego. Przejdź do poniższych lokalizacji i wykonaj wskazaną czynność.

 1. C:\Users\%NAZWA_UŻYTKOWNIKA%\AppData\Local\SDL – zmień nazwy folderów SDL Trados Studio oraz ProjectApi
 2. C:\Users\%NAZWA_UŻYTKOWNIKA%\AppData\Roaming\SDL – zmień nazwy folderów SDL Trados Studio oraz ProjectApi
 3. Otwórz nowe okno Windows i przejdź do \Dokumenty\Studio [numer_zainstalowanej_wersji]\ – zmień nazwę pliku Projects.xml

Uwaga: folder AppData jest domyślnie ukryty i trzeba włączyć Ukryte elementy, żeby go zobaczyć. Należy to zrobić na karcie Widok w dowolnym oknie Windowsa 10.

Wykonanie powyższych czynności wyczyści wszystkie ustawienia Tradosa Studio. Jeżeli nie wiesz, jak przywrócić projekty i ustawienia, które niechybnie znikną w wyniku wykonania powyższych czynności skontaktuj się z nami.

Błąd The requested data file could not be located.

Błąd ten oznacza, że SDL Trados Studio nie może odnaleźć ścieżki pamięci tłumaczeń. Przejdź do poniższej lokalizacji i wykonaj wskazaną czynność.

 • W SDL Trados Studio 2017: C:\Users\%NAZWA_UŻYTKOWNIKA%\AppData\Local\SDL\SDL Trados Studio\14.0.0.0 – zmień nazwę pliku TranslationMemoryRepository.xml na inną dowolną.
 • W SDL Trados Studio 2019: C:\Users\%NAZWA_UŻYTKOWNIKA%\AppData\Local\SDL\SDL Trados Studio\15.0.0.0 – zmień nazwę pliku TranslationMemoryRepository.xml na inną dowolną.

Jeżeli nie wiesz, jak wykonać tę czynność, skontaktuj się z nami.

Błąd podczas otwierania projektu: Failed to load project from [...] .

[...] 'C:\Users\%NAZWA_UŻYTKOWNIKA%\Dokumenty\Studio 2019\Projects\FOLDER_PROJEKTU\NAZWA_PROJEKTU.sdlproj': Dokument XML zawiera błąd (66, 12). Element '.', szesnastkowa wartość 0x00, jest nieprawidłowym znakiem. wiersz 66, pozycja 12.

Uwaga: wartości mogą za każdym razem być inne. Plik z ustawieniami projektu uszkodził się. Przejdź do poniższej lokalizacji i wykonaj wskazaną czynność.

 • C:\Users\%NAZWA_UŻYTKOWNIKA%\Dokumenty\Studio 2019\Projects\FOLDER_PROJEKTU\NAZWA_PROJEKTU.sdlproj – skopiuj plik roboczy SDLXLIFF do nowego folderu.
 • W SDL Trados Studio 2019: C:\Users\Reet\Documents\Studio 2019\Projects – zmień nazwę pliku Projects.xml na inną dowolną.

Po wykonaniu powyższych czynności należy ponownie uruchomić SDL Trados Studio (lista projektów będzie wyczyszczona, ale żaden z projektów nie zniknie fizycznie z dysku i można je ręcznie przywrócić), a następnie otworzyć ręcznie pliki SDLXLIFF. Trados utworzy samodzielnie nowe ustawienia projektowe.

Jeżeli nie wiesz, jak wykonać tę czynność, skontaktuj się z nami.

An error occured and the program was aborted [...].

W takiej sytuacji niezbędne jest ręczne zainstalowanie poszczególnych składników ręcznie o odpowiedniej kolejności.

 1. Przejdź do C:\ProgramData\Package Cache\SDL\Dependencies i uruchom kolejno (jeżeli któregoś pakietu brakuje, zignoruj go i przejdź do następnego):
  • 2008_SP1_vcredist_x86.exe
  • 2010_vcredist_x86.exe
  • 2013_vcredist_x86.exe
  • 2017_vcredist_x86.exe
  • NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU.exe
  • o2003PIA.msi
  • o2007PIA.msi
  • OpenXMLSDKV25.msi
 2. Przejdź do C:ProgramData\Package Cache\SDL\SDLTradosStudio20XX i uruchom kolejno (jeżeli któregoś pakietu brakuje, zignoruj go i przejdź do następnego):
  • TradosCompatibility2.msi
  • TranslationStudio15.msi
  • WorldServerComponents.msi

Po ręcznym zainstalowaniu wskazanych składników, aplikacja SDL Trados Studio powinna działać bez problemów. Skrót do programu znajduje się na Pulpicie.

Jeżeli nie wiesz, jak wykonać tę czynność, skontaktuj się z nami.

Problem z literą ł oraz ń.

W SDL Trados Studio 2021 pojawił się problem z wstawianiem litery ł oraz ń. Aby rozwiązać ten problem:

 1. Zaktualizuj SDL Trados Studio (Help – Check for product updates).
 2. Przejdź do File – Options – Keyboard shortcuts i skasuj skrót klawiaturowy przy New Cloud Project.
 3. Następnie odszukaj pozycję Language Cloud i ustaw dowolny skrót klawiaturowy, który nie zawiera litery „n” i nie koliduje z innymi skrótami.

Jak wykonać czystą instalację Trados Studio?

W przypadku wadliwego działania instalacji Tradosa Studio, można spróbować wykonać kilka prostych kroków, aby przywrócić instalację aplikacji do stanu początkowego. Jeżeli jednak to nie pomoże, trzeba wykonać tzw. czystą instalację. W tym celu wykonaj poniższe czynności.

 1. Dezaktywuj Traodsa Studio (Help - Product Activation - Deactivate, tutaj można od razu wyświetlić kod aktywacyjny i go zapisać)
 2. Odinstaluj Tradosa Studio
 3. W lokalizacji C:\ProgramData\Package Cache skasuj folder SDL
 4. W lokalizacji C:\Users\%NAZWA_UŻYTKOWNIKA%\AppData\Local\ skasuj folder SDL
 5. lokalizacji C:\Users\%NAZWA_UŻYTKOWNIKA%\AppData\Roaming\ skasuj folder SDL
 6. W lokalizacji C:\ProgramData skasuj folderSDL
 7. Otwórz nowe okno Windows i przejdź do \Dokumenty\ i zmień nazwę katalogu Studio [numer_zainstalowanej_wersji]

Uwaga: foldery AppData oraz ProgramData są domyślnie ukryte i trzeba włączyć Ukryte elementy, żeby je zobaczyć. Należy to zrobić na karcie Widok w dowolnym oknie Windowsa 10.

Wykonanie powyższych czynności wyczyści wszystkie ustawienia SDL Trados Studio. Jeżeli nie wiesz, jak przywrócić projekty i ustawienia, które niechybnie znikną w wyniku wykonania powyższych czynności, skontaktuj się z nami.

Błędy wskazujące na uszkodzoną pamięć tłumaczeń

Błędy te to np. database disk image is malformed lub The translation memory data file engine returned error: UNIQUE constraint failed.

 1. W lokalizacji C:\ProgramData\Package Cache skasuj folder SDL
 2. W lokalizacji C:\Users\%NAZWA_UŻYTKOWNIKA%\AppData\Local\SDL\SDL Trados Studio\<numer wersji Tradosa Studio, np. Studio16 lub 15.0.0.0 , lub 14.0.0.0, itd.> skasuj plik TranslationMemoryRepository.xml

Uwaga: folder AppData jest domyślnie ukryty i trzeba włączyć Ukryte elementy, żeby je zobaczyć.

Jak zgłosić problem techniczny do producenta?

Niektóre kwestie techniczne może rozwiązać tylko producent oprogramowania. W celu zgłoszenia problemu:

 1. Przejdź do strony https://gateway.sdl.com/webtocase.
 2. Kliknij Reset License.
 3. Kliknij Professional - Network License (nawet, jeżeli nie posiadasz takiej licencji).
 4. Kliknij Log a Case with Support i wypełnij formularz zgłoszeniowy (w jezyku angielskim).
  Jeżeli odczekasz około 5 sekund, pojawi się opcja czatu na żywo: Chat to an Agent – można w ten sposób szybko zresetować kod aktywacyjny. Jednak innych spraw przez czat nie załatwi się i trzeba wysłać zgłoszenie poprzez Log a Case with Support.

Powyższe kroki to jedyny sposób, żeby móc bezpośrednio wysłać zgłoszenie problemu technicznego. Wszelkie inne sposoby przekierowują zawsze do forum.

Localize.pl korzysta z plików cookie, dzięki którym strona może utrzymywać stan zalogowania, zawartość koszyka sklepowego oraz informacje pomocnicze. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, a w szczególności z rozdziałem o plikach cookie. W każdym momencie możesz zmienić ustawienia zapisywania plików cookie.
Zamknij
pixel