Niezbędnik użytkownika SDL Trados Studio

Wersja PDF Niezbędnika z dodatkowymi objaśnieniami graficznymi jest do pobrania z Chmury Tłumacza (wymaga zalogowania).

podstawowe pojęcia

  Pamięć tłumaczeń (ang. translation memory – TM)
 • baza przechowująca przetłumaczone teksty,
 • podpowiada tłumaczenia zdań,
 • powstaje automatycznie podczas pracy
  (Ctrl + Enter),
 • format *.sdltm.
  Słownik terminologiczny (ang. termbase – TB)
 • baza przechowująca terminologię (słowa, frazy),
 • podpowiada tłumaczenia terminów,
 • trzeba tworzyć go ręcznie
  (Ctrl + Shift + F2),
 • format *.sdltb.
  Plik roboczy edytora
 • etap pośredni pomiędzy dokumentem źródłowym a przetłumaczonym,
 • w Tradosie przyjmuje formę tabeli podzielonej na dwie kolumny: lewej z tekstem źródłowym, prawej – z tłumaczeniami,
 • w tym pliku odbywa się praca,
 • format *.sdlxliff.
  Projekt tłumaczeniowy
 • tłumaczonym dokumentom Trados przypisuje projekty dostępne w widoku Projects
 • projekt można rozumieć jako zlecenie i otrzymany ze zleceniem dokument,
 • projekt to sposób na organizację pracy w Tradosie,
 • zmiany w menu File – Options nie trafiają do istniejących już projektów.
  Ustawienia projektu (ang. Project settings)
 • po rozpoczęciu pracy dokumentowi przypisywany jest projekt,
 • każdy projekt ma swój zestaw ustawień niezależny od innych projektów,
 • ustawienia mogą być takie same, ale mogą się różnić (para językowa, wybrane TM, ustawienia indywidualne jak edycja źródła itd.).
  Ustawienia ogólne (globalne)
 • dostępne w File – Options
 • nowe projekty pobierają ustawienia z menu File – Options i następnie te ustawienia przechodzą już na stronę projektu (Project settings),
 • w menu File – Options można zdefiniować ustawienia, które zawsze mają trafiać do nowych projektów,
 • zmiany w menu File – Options nie trafiają do istniejących już projektów.

Skróty klawiaturowe

 • Skrót
 • Efekt
 • F12
 • Zapis pracy na samym początku.
 • Ctrl + Enter
 • Zatwierdza tłumaczenie i wprowadza je do pamięci tłumaczeń.
 • Ctrl + ,
 • Kopiowanie zmiennych (podkreślone na niebiesko)
 • Ctrl + Shift + H
 • Przełącza podgląd znaczników formatowania (fioletowe figury).
 • Ctrl + ,
 • Kopiowanie i przenoszenie formatowania
 • Alt + Shift + T
 • Dzielenie segmentu źródłowego: kliknij miejsce, w którym ma nastąpić rozdzielenie zdania i użyj skrótu.
 • Ctrl + Alt + S
 • Łączenie segmentów: zaznacz dwa segmenty i użyj skrótu.
 • Ctrl + Ins (Insert)
 • Kopiuje tekst źródłowy do tłumaczenia.
 • Ctrl + Shift + P
 • Podgląd tłumaczenia
 • Ctrl + Shift + F2
 • Dodawanie terminologii: zaznacz termin w źródle, zaznacz termin w tłumaczeniu i użyj skrótu.
 • Ctrl + S
 • Zapis bieżącego stanu pracy w edytorze.
 • Ctrl + Shift + U
 • Tworzenie drugiej wersji tłumaczenia dla tego samego zdania źródłowego (tzw. duplikat).
 • F3
 • Wyszukiwanie kontekstowe: użyj skrótu i wprowadź tekst w pole wyszukiwarki

Przydatne ustawienia i opcje

 • Jak się tam dostać
 • Co można ustawić
 • View– Reset Window Layout
 • Resetuje układ okien. Przydatne, kiedy przez przypadek zamknęliśmy okno w edytorze.
 • View – User Interface Language
 • Pozwala zmienić język interfejsu.
 • View – Color Scheme
 • Zmiana koloru interfejsu.
 • View– Tag Id
 • W edytorze: opcja na końcu Wstążki, włącza numerowanie znaczników. Alternatywnie zalecamy opcję Full Tag Text.
 • File – Options – Verification – Tag Verifier – Common
 • Ignore formatting tags: odznaczenie tej opcji spowoduje, że w nowych tłumaczeniach Trados będzie informował nas o brakującym formatowaniu w tłumaczeniu.
 • File – Options – Editor – Languages
 • Ustawienie domyślnego języka źródłowego i docelowego.
 • File – Options – Editor – Auto-propagation
 • Enable Auto-propagation: włącza lub wyłącza automatyczną propagację tekstu
 • File – Options – Editor – Font Adaptation
 • Sterowanie wielkością fontów (czcionek) edytora.
 • File – Options – Language Pairs – All Language Pairs – Termbases
 • Możliwość utworzenia słownika terminologicznego. Dodanie słownika tutaj spowoduje, że będzie używany w nowych tłumaczeniach.
 • Project settings – Project
 • Allow source edditing: umożliwia edycję tekstu w źródle.

Autorzy:

Jacek Mikrut

Jacek Gielnik


Masz pytania lub pomysły do Niezbędnika? Napisz do nas!

jacekm@localize.pl
Localize.pl korzysta z plików cookie, dzięki którym strona może utrzymywać stan zalogowania, zawartość koszyka sklepowego oraz informacje pomocnicze. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, a w szczególności z rozdziałem o plikach cookie. W każdym momencie możesz zmienić ustawienia zapisywania plików cookie.
Zamknij
pixel