SDL Trados Studio 2014 i tłumaczenie odsyłaczy (np. spisu treści) MS Word

sdfgsdfgsdfg marketica-slide-dummy-03.jpg
— powyżej do usunięcia —
Problem

SDL Trados Studio 2014 nie importuje do tłumaczenia spisu treści z dokumentów Word lub fragmenty tekstu importowane są jako znaczniki i nie można ich przetłumaczyć. SDL Trados Studio 2014 odsyłacze Word

Rozwiązanie

Elementy tekstu, które są odsyłaczami, pobierają swoją nazwę z fragmentu tekstu, do którego odsyłają. Dlatego spis treści nie jest importowany do tłumaczenia, a inne odsyłacze mogą z kolei być wyświetlane jako znaczniki, których nie można przetłumaczyć. Nie jest to błędne działanie programu, lecz jego funkcja. Po zakończeniu pracy i utworzeniu pliku z tłumaczeniem należy zaktualizować odsyłacze. Odsyłacz zmieni nazwę na taką samą, jaką ma jego źródło. Spis treści należy zaktualizować poprzez jego zaznaczenie i kliknięcie przycisku Aktualizuj spis… SDL Trados Studio 2014 odsyłacze Word Inne odsyłacze należy zaktualizować poprzez kliknięcie ich prawym klawiszem myszy i wybranie Aktualizuj pole. SDL Trados Studio 2014 odsyłacze Word Jeżeli odsyłaczy jest w dokumencie bardzo dużo, można zaznaczyć cały tekst (Ctrl+A) i wcisnąć klawisz F9. Inna możliwość to przejście doPlik – Opcje – Wyświetlanie i zaznaczenie pola wyboru Aktualizuj pola przed drukowaniem. Pytania prosimy kierować pod adresem: info@localize.pl.

Błąd SDL Trados Studio 2014: „InsufficentPrivileges -108”

Problem

Przy próbie zainstalowania lub później, przy uruchamianiu, pojawia się błąd „InsufficentPrivileges -108”. SDL Trados Studio 2014 i/lub usługa zarządzająca licencją zostały najprawdopodobniej zainstalowane ze zbyt niskimi uprawnieniami systemu Windows. Błąd SDL Trados Studio 2014: InsufficientPrivileges -108 / ServiceVersionNotCurrent -65

Rozwiązanie 1 – dla zaawansowanych użytkowników

1. W Windows Vista/7 wybierz start i wpisz „Uruchom” w polu Wyszukaj programy i pliki i naciśnij Enter. W Windows 8 przejdź na pulpit, kliknij prawym klawiszem logo Windows w lewym dolnym rogu ekranu i wybierz „Uruchom” 2. Wpisz: „services.msc” 3. Otworzy się okno Usługi. 4. Wyszukaj na liście usług Nalpeiron Control Service. 5. Kliknij prawym klawiszem myszy Nalpeiron Control Service i wybierz Właściwości. 6. W nowym oknie ustaw Typ uruchomienia na Automatyczny. 7. Kliknij Zastosuj i następnie OK. 8. Wyszukaj na liście usług Nalpeiron Licensing Service i powtórz czynności 5-7. 9. Zamknij okno Usługi i uruchom ponownie Studio.  

Rozwiązanie 2

1. Odinstaluj wszystkie komponenty SDL Trados Studio 2014 z poziomu Panelu Sterowania – Odinstaluj program. 2. Uruchom instalator Studio 2014 z uprawnieniami administratora (kliknij prawym klawiszem myszy instalator i wybierz Uruchom jako administrator). 3. Po zakończeniu instalacji uruchom Studio.   Pytania prosimy kierować pod adresem: info@localize.pl.   Artykuł powstał na podstawie bazy wiedzy SDL.

Błąd SDL Trados Studio 2014: „Object reference not set to an instance of an object”

Problem

Korzystanie z menu SDL Trados Studio 2014 wywołuje błąd „Object reference not set to an instance of an object”. Błąd SDL Trados Studio 2014: object reference not set to an instance of an object Źródłem błędu mogła być instalacja wykonana poprzez przeglądarkę internetową w czasie pobierania instalatora, lub zainstalowanie się aktualizacji, kiedy Studio 2014 było włączone, lub nietypowe, indywidualne ułożenie okien interfejsu, którego Studio nie jest w stanie odświeżyć.

Rozwiząnie 1

W celu pozbycia się problemu należy: 1. W Studio 2014 przejść do widoku, w którym błąd się pojawia, np. Editor. 2. Przełączyć zakładkę wstążki na View. 3. Kliknąć Reset Window Layout i potwierdzić przyciskiem OK. SDL Trados Studio 2014 reset window layout

Rozwiązanie 2

Jeżeli powyższe rozwiązanie nie zadziała, można spróbować innej metody. Należy: 1. Przejść do katalogu C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika_Windows>\AppData\Roaming\SDL\SDL Trados Studio\11.0.0.0 2. Skasować następujące pliki XML: – BaseSettings.xml, – Plugincache.xml, – UserSettings.xml. Katalog AppData jest domyślnie ukryty, dlatego najpierw trzeba włączyć w systemie wyświetlanie ukrytych plików i folderów. Ewentualnie można jeszcze naprawić instalację Studio: 1. Należy otworzyć Panel sterowania i wybrać Odinstaluj program. 2. Odnaleźć na liście SDL Trados Studio 2014, zaznaczyć ją i kliknąć Napraw. Pytania prosimy kierować pod adresem: info@localize.pl.

Błąd SDL Trados Studio 2014: program nie chce się zainstalować

Problem

Przy próbie zainstalowania SDL Trados Studio 2014 i/lub SDL MultiTerm 2014 Desktop pojawia się jeden z poniższych błędów: – „This product cannot be installed on a machine that has SDL Trados 2007 on it. Please remove SDL Trados 2007 and retry”, – „Set-up did not complete. The error is: Package ‘SDL Trados Legacy Compatibility Module for Studio 2014’ could not be installed. Fatal error during installation. Error number: 1603”, – „Error 1722: There is a problem with this Windows Installer package. A program run as part of the setup did not finish as expected”, – „Root element is missing”, – „An unhandled exception of type ‚System.Resources.MissingManifestResourceException’ occurred in mscorlib.dll”, – „An error occurred and the program was aborted. You can try running the program again but if the same problem repeat, please generate a debug (usually found in C:\ProgramData\SDL\Chainer\Logs) and contact support.”, – „InterpreterException: The expression threw an exceptionChainer.ProductInfo.Family(newGuid(„{1F4F1D2A-D9DA-32CF-9909-48485DA06DD5}”)).FirstOrDefault() !=null &&newVersion(Chainer.ProductInfo.Family(newGuid(„{1F4F1D2A-D9DA-32CF-9909-48485DA06DD5}”)).First().VersionString) >=new Version(10, 0, 40219)”. Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich komunikatów z błędami, które mogą pojawić się przy próbie instalacji programów.   Error w SDL Trados Studio 2014: nie można zainstalować programu

Rozwiązanie

Instalacja SDL Trados Studio 2014 oraz SDL MultiTerm 2014 Desktop składa się z wielu etapów, podczas których najpierw instalowane są programy i narzędzia pomocnicze, a dopiero na samym końcu Studio 2014 lub MultiTerm. Przy próbie instalacji, programy i narzędzia, które potrzebne są do instalacji Studio 2014 i MultiTerm 2014, wyodrębniane są do lokalizacji: C:\ProgramData\Package Cache\SDL\Dependencies. Katalog Program Data jest domyślnie ukryty, dlatego najpierw trzeba włączyć w systemie wyświetlanie ukrytych plików i folderów. Następnie trzeba uruchomić kolejno: 1. 2008_SP1_vcredist_x86.exe. 2. 2010_vcredist_x86.exe. 3. o2003PIA.msi / o2007PIA.msi (w zależności od posiadanej wersji Office) 4. OpenXMLSDKv2.msi 5. Microsoft WSE 2.0 SP3 Runtime.msi 6. jre-8-windows-i586.exe Aby zainstalować SDL Trados Studio 2014, należy teraz przejść do lokalizacji C:\ProgramData\Package Cache\SDL\SDLTradosStudio2014_SP2\modules i uruchomić kolejno: 1. TranslationStudio2. 2. TradosCompatibility2 Aby zainstalować SDL MultiTerm 2014 Desktop, należy przejść do lokalizacji C:\ProgramData\Package Cache\SDL\SDLMultiTermDesktop2014_SP2\modules i uruchomić kolejno: 1. MTConvert11 2. MTCore11 3. MTStudio11 4. MTWidget11 (nie jest to obligatoryjne; można pominąć instalację tego dodatku) 5. MTWordIntegration11 (odradzamy instalowanie tego składnika ze względu na znane problemy, które pojawiają się później przy uruchamianiu MS Word) Pytania prosimy kierować pod adresem: info@localize.pl.

Błąd SDL Trados Studio 2014: „Failed to save target content: Exception has been thrown by the target of an invocation.”

Problem

Jeżeli przy próbie zapisania pliku docelowego (z tłumaczeniem) pojawia się błąd „Failed to save target content: Exception has been thrown by the target of an invocation.”, może to oznaczać, że pakiet MS Office wykrył zagrożenie bezpieczeństwa lub inny problem (np. uszkodzoną strukturę) w dokumencie i dodatek walidujący pliki pakietu Office zablokował możliwość pracy z tym dokumentem, w tym utworzenie tłumaczenia z pliku SDLXLIFF. Błąd w Studio 2014 powodowany jest przez pakiet Office. Error w SDL Trados Studio 2014: Failed to save target content: Exception has been thrown by the target of an invocation.

Rozwiązanie

Obejściem tego problemu jest dodanie ścieżki projekt do Centrum zaufania pakietu Office. Aby to zrobić, najpierw należy otworzyć właściwą dla problematycznego dokumentu aplikację MS Office. Jeżeli problem wystąpił dla dokumentu Word, to należy otworzyć MS Word, jeżeli dla dokumentu Excel, to otwieramy MS Excel itd. 1. Wybieramy Plik Opcje. 2. Klikamy Centrum zaufania – Ustawienia centrum zaufania – Zaufane lokalizacje. 3. Klikamy Dodaj nową lokalizację. 4. Wskazujemy katalog projektu, w którym jest problematyczny dokument (przycisk Browse) i potwierdzamy klawiszem OK. Error w SDL Trados Studio 2014: Failed to save target content: Exception has been thrown by the target of an invocation. Jeżeli po ukończeniu pracy nad projektem chcemy usunąć dodaną wcześniej lokalizację: 1. Wybieramy Plik Opcje. 2. Klikamy Centrum zaufania – Ustawienia centrum zaufania – Zaufane lokalizacje. 3. Zaznaczamy wybraną lokalizację i klikamy Usuń. Uwaga! Nie zalecamy usuwania pozostałych, domyślnych lokalizacji. Pytania prosimy kierować pod adresem: info@localize.pl.

(..) The document is not billingual since "tw4winMark" style is not defined

Problem

SDL Trados Studio 2011/2014/2015 może otwierać dwujęzyczne pliki Word utworzone w Tradosie 2007. Pliki te sformatowane są stylem tw4winMark. Jeżeli zdarzy się, że w zwykłym dokumencie Word pojawi się taki styl, Studio może błędnie odczytać go jako dokument dwujęzyczny pomimo, że nim nie jest. Rezultatem błędnego rozpoznania pliku, będzie brak jakiejkolwiek zawartości w edytorze.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem należy oczyścić dokument Word ze stylu tw4winMark, lub dokonać zmian w ustawieniach SDL Trados Studio: 1. Otwórz menu Tools (File) -> Options -> File Types · dla formatu .doc ustawień dokonujemy w Microsoft Word 2000-2003, · dla formatu .docx ustawień dokonujemy w Microsoft Word 2007-201X, 2. Po rozwinięciu jednej z powyższych gałęzi wybieramy Common. 3. Zaznaczamy okno wyboru Process files with tw4winMark style. 4. Zamykamy okno klikając OK. 5. Otwieramy ponownie dokument Word. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć błędnego rozpoznania dokumentów Word jako pliki dwujęzyczne, ale nie pozwoli też odczytywania właściwych dokumentów bilingualnych Word. Żeby to zrobić, należy odznaczyć opcję Process files with tw4winMark style.

SDL MultiTerm 20xx Desktop nie uruchamia się, lub wyświetla błędy przy starcie (dotyczy użytkowników drukarek firmy Canon)

Problem

Po zainstalowaniu SDL MultiTerm 20xx Desktop na komputerze, na którym również zainstalowana jest drukarka firmy Canon, program nie uruchamia się, lub podczas uruchamiania wyświetla błędy (np. Value cannot be null. Parameter name: type) i wyłącza się. SDL MultiTerm Desktop

Rozwiązanie

Problem ten powodują sterowniki drukarek Canon. Wpływają one na instalację SDL MultiTerm 2014 w taki sposób, że pliki MultiTerm trafiają do zupełnie innego katalogu, niż powinny, przez co program nie może się uruchomić. Aby poprawnie zainstalować SDL MultiTerm: 1. Odinstaluj SDL MultiTerm z komputera. 2. Wybierz Start – Uruchom i wpisz „Regedit” (w Windows 8/8.1 kliknij prawym klawiszem myszy Start i wybierz Uruchom). 3. Kliknij OK w celu przejścia do Edytora rejestru. 4. Wyszukaj: dla systemu 32-bitowego: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall dla systemu 64-bitowego: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall 5. Usuń cztery wpisy rejestru znajdujące się po prawej stronie edytora, ale nie usuwaj wpisu (Domyślna) (ang. Default). SDL MultiTerm Desktop wpis w rejestrze 6. Zamknij Edytor rejestru. 7. Po wykonaniu powyższych czynności można ponownie zainstalować SDL MultiTerm Desktop. Pytania prosimy kierować pod adresem: info@localize.pl Artykuł powstał na podstawie bazy wiedzy SDL.

Jaka jest różnica pomiędzy SDL Trados Studio 2011 Freelance a Freelance Plus?

Wersja „Plus” umożliwia aktywację na dwóch komputerach, co daje możliwość jednoczesnej pracy na obu stanowiskach. Wersję Freelance aktywować można jedynie na jednym komputerze.

Czy program SDL Trados Studio 2011 przypisywany jest do komputera na stałe?

Aktywacje można przenosić pomiędzy komputerami. Służy do tego program License Manager, który instalowany jest automatycznie wraz z pakietem SDL Trados Studio 2011. W przypadku licencji z kodem aktywacyjnym ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się przenoszenia licencji częściej niz 1 raz na tydzień. Procedurę przenoszenia licencji przedstawia poniższy film:

SDL Trados Studio 2011 dokonał automatycznej aktualizacji / mój komputer uległ uszkodzeniu i system operacyjny został zainstalowany od nowa* (*niepotrzebne skreślić). Nie mogę teraz aktywować pakietu SDL Trados Studio 2011. Co robić?

Informacja na temat aktywowanego produkty jest pobierana z konta użytkownika w systemie OOS i trzymana lokalnie na komputerze. Po awarii i ponownym zainstalowaniu systemu operacyjnego informacja ta jest tracona. W celu ponownej aktywacji produktu, należy przywrócić aktywację na konto użytkownika systemu OOS. Aby tego dokonać, należy postąpić według schematu:

  1. Otwórz stronę portalu pomocy technicznej producenta Knowledge Base.
  2. Wybierz Solution Finder z górnego menu.
  3. Wybierz Licensing Problems menu po lewej stronie.
  4. Zaznacz „I have lost one of my license activations and I like to have it reset”.
  5. Wybierz „I have SDL Trados 2007 or 2009 Freelance with an Activation Code” lub „I have SDL Trados 2007 or 2009 Professional (…)” w zależności od posiadanej licencji.
  6. Pojawi się formularz, który trzeba wypełnić oraz napisać krótką prośbę o przywrócenie aktywacji do wykorzystania. Ważne jest, aby podać szczegółowe dane dotyczące użytkownika (ID konta, adres e-mail przypisany do konta, itp.).
  7. Po wypełnieniu wymaganych pól, klikamy przycisk Submit.

Aktywacja powinna zostać przywrócona do wykorzystania w ciągu 24 godzin roboczych. Procedurę przedstawia poniższy film (od 3:05 min.):

Czy spółki osobowe i kapitałowe mogą nabywać SDL Trados Studio 2011 Freelance?

Nie. Polityka firmy SDL plc. zastrzega sprzedaż wersji Freelance jedynie osobom fizycznym, oraz prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Prosimy jednak o kontakt w sprawie zakupu wersji Professional – na pewno dojdziemy do porozumienia satysfakcjonującego obie strony.

Po uruchomieniu SDL Trados Studio 2011 pojawiają się różne błędy, których wcześniej nie było. Co robić?

Wyjściem z sytuacji może być usunięcie pliku Sdl.Enterprise.ServerConnectionManager.xml, który można odnaleźć w katalogu C:\Documents and Settings\[Nazwa_użytkownika]\Application Data\SDL. Innym wyjściem z sytuacji może być usunięcie katalogu C:\Documents and Settings\<Nazwa_użytkownika>\Application Data\SDL\SDL Trados Studio.

Po zakupieniu dodatku AutoSuggest Creator na moim koncie nie pojawiła się ta aplikacja do pobrania. Proszę o pomoc.

Dodatek AutoSuggest Creator jest częścią pakietu SDL Trados Studio 2011 Freelance, lecz jest nieaktywny (poza funkcją odczytu). Po zakupie na koncie użytkownika pojawi się kod aktywacyjny do dodatku. Aktywuje się go za pomocą programu License Manager (klawisz Activate Online), który instalowany jest automatycznie z pakietem SDL Trados Studio 2011.

Gdzie mogę pobrać słowniki AutoSuggest.

Słowniki AutoSuggest udostępnia producent, firma SDL plc. pod adresem: http://www.translationzone.com/en/resources/downloads/autosuggest-dictionaries/default.asp

W jaki sposób realizowane są szkolenia online?

Email marketing templates powered by FreshMail.com
 

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newletter!

Email marketing templates powered by FreshMail.com
 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Email marketing templates powered by FreshMail.com