Zespół Localize.pl od samego początku swojego istnienia jest uczestnikiem branży tłumaczeniowej. Ale nie jest to bierne uczestnictwo, wynikające choćby z dystrybucji oprogramowania dla tłumaczy – staramy się kształtować branżę rozmaitymi przedsięwzięciami (tu warto wymienić Tradosarium, Konferencja Tłumaczy, The Translation and Localization Conference, Szczeciński Meet-Up Tłumaczy jak również organizowane cyklicznie szkolenia dla tłumaczy). Dlatego z przyjemnością dołączyliśmy do programu Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient prowadzonego przez połączone siły Fundacji FreeLING oraz Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy. Szczególnie będziemy chcieli skupić się na technologicznych aspektach pracy tłumacza, ale nie wykluczamy innych obszarów. Poniżej oryginalny artykuł inicjatywy.

 

Program Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient

„Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient” to kampania informacyjna skierowana zarówno do tłumaczy i biur tłumaczeń, jak i do odbiorców usług tłumaczeniowych. Jest wspólną inicjatywą organizacji branżowych zrzeszających i wspierających tłumaczy.

Dwa filary programu:

 • dla tłumaczy i biur tłumaczeń: promowanie profesjonalizmu oraz wysokiej jakości usług tłumaczeniowych wśród tłumaczy i biur tłumaczeń; program ma m.in. dostarczać informacje o dobrych praktykach, zasadach wykonywania tłumaczeń oraz narzędziach wspomagających tłumacza i biura tłumaczeń w pracy oraz w kontaktach z klientami;
 • dla odbiorców usług tłumaczeniowych: przekazanie zleceniodawcy odpowiednich narzędzi do podjęcia decyzji, jakiego rodzaju tłumaczenia potrzebuje, i do świadomego zlecenia i rozliczenia usług tłumaczeniowych; program uświadamia odbiorcę usług tłumaczeniowych, jakie znaczenie ma jakość tłumaczenia i czego w tym zakresie może on oczekiwać od tłumacza; program zawiera także zalecenia, w jaki sposób zleceniodawca może i powinien zapewniać tłumaczowi odpowiednie warunki do wykonania profesjonalnego tłumaczenia.

Dwie ścieżki programu w wielu miejscach zbiegają się i przecinają, a tym samym z pewnością przyczynią się do poprawy jakości współpracy między tłumaczem a zleceniodawcą, z korzyścią dla obu stron.

Program „Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient” jest programem otwartym.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, w szczególności organizacje zrzeszające i wspierające tłumaczy, do przyłączenia się do tej inicjatywy.

Jak dołączyć do programu „Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient”?

Portal informacyjny

W ramach programu Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient powstanie portal informacyjny dla tłumaczy, biur tłumaczeń i klientów. Portal będzie docelowo zawierał bazę wiedzy i dobrych praktyk dla tłumaczy oraz poradniki dla klientów.
Jeżeli chcesz zgłosić temat, który chciałbyś, żeby pojawił się na portalu, możesz wysłać nam Twoje pomysły.

Dla organizacji zrzeszających i wspierających tłumaczy

Pomysłodawcy programu „Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient” zapraszają wszystkie organizacje zrzeszające i wspierające tłumaczy do współpracy przy budowie internetowej platformy poświęconej programowi i redagowaniu treści bazy wiedzy i poradników. Organizacja dołączająca do programu i podpisująca list intencyjny zostanie wymieniona wśród partnerów programu.

Program przewiduje opcję podpisywania artykułów i materiałów umieszczanych na platformie nazwą organizacji, która redagowała tekst. Daje to możliwość promowania działalności danej organizacji i kreowania jej dobrego wizerunku wśród tłumaczy i odbiorców usług tłumaczeniowych. Pokazuje to, że organizacje i specjaliści aktywnie wspierają działania na rzecz zwiększania jakości tłumaczeń i świadomości odbiorców usług tłumaczeniowych.

Następujące organizacje i firmy z branży tłumaczeniowej już zadeklarowały współpracę przy tworzeniu Programu:

 • Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy
 • Centrum Lokalizacji CM Sp. z o.o. Sp. k.
 • Fundacja FreeLING
 • Localize.pl
 • Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy
 • Mikrobit Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego
 • Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje i osoby do przyłączenia się do tej inicjatywy.

Dla tłumaczy (uwaga: program jeszcze nie jest uruchomiony, możliwość dołączenia do programu będzie dostępna w najbliższym czasie)

Można dołączyć do programu „Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient” w różny sposób:

 • zgłaszając ciekawy temat opisany w formie artykułu i dzieląc się swoją wiedzą z koleżankami i kolegami po fachu; program przewiduje opcję podpisywania artykułów imieniem i nazwiskiem autora tekstu oraz nazwą jego firmy; w ten sposób można promować swoją działalność tłumaczeniową i budować wizerunek specjalisty wśród tłumaczy i odbiorców usług tłumaczeniowych. Wypełnij ankietę i wyślij nam Twoje pomysły;
 • pobierając znak graficzny programu i umieszczając go na swojej stronie internetowej wraz z odnośnikiem do portalu programu, aby dzięki temu pokazać, że stawia się na jakość i dobrą współpracę z klientem;
 • informując klientów o programie i odsyłając ich do portalu programu, a tym samym zwiększając świadomość klienta w kwestii profesjonalnie wykonanych tłumaczeń
  i budując dobry wizerunek tłumaczy jako specjalistów w swojej dziedzinie.

Dla biur tłumaczeń (uwaga: program jeszcze nie jest uruchomiony, możliwość dołączenia do programu będzie dostępna w najbliższym czasie)

Biura tłumaczeń pełnią istotną rolę łącznika między tłumaczem a klientem końcowym i uzupełniają tłumaczenia m.in. usługami zarządzania projektem i kontrolą jakości. Dołączając do programu „Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient” biuro tłumaczeń pokazuje, jak ważna jest jego rola, która nie ogranicza się tylko do przesyłania tekstów od klienta do tłumacza i z powrotem. Biuro tłumaczeń jest ambasadorem tłumaczy, a jednocześnie gwarantuje klientom, że tłumaczenie, które otrzymają będzie odpowiedniej jakości i w uczciwej cenie.

Po przystąpieniu do programu biuro tłumaczeń może umieszczać znak programu w swoich materiałach informacyjnych i na stronie internetowej. Zapraszamy także do aktywnego tworzenia bazy wiedzy i dobrych praktyk. Program przewiduje opcję podpisywania artykułów i materiałów umieszczanych na platformie imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą biura tłumaczeń. Wypełnij ankietę i wyślij nam Twoje pomysły.

Plan działania

Budowa platformy i zarządzanie treścią

 1. utworzenie Zespołu Redakcyjnego, składającego się z ekspertów oddelegowanych przez partnerów programu i zaproszonych specjalistów;
 2. opracowanie zasad zarządzania treścią (zgłaszanie, redagowanie, weryfikacja i zatwierdzenie treści);
 3. sporządzanie i zatwierdzenie spisu tematów do omówienia z uwzględnieniem możliwości rozszerzenia spisu na dalszym etapie;
 4. podział tematów oraz wyznaczenie redaktorów i weryfikatorów wg kompetencji;
 5. przygotowanie treści do poszczególnych rozdziałów i poradników;
 6. weryfikacja i umieszczanie tekstów na platformie internetowej.

Kampania informacyjna

 1. przedstawienie projektu programu na Kongresie Tłumaczy Lubelszczyzny;
 2. opublikowanie informacji o projekcie na stronach internetowych partnerów;
 3. uruchomienie platformy informacyjnej, początkowo z podstawowym zakresem informacji, a na dalszych etapach z rozwiniętą tematyką;
 4. kampania informacyjna skierowana do poszczególnych grup docelowych – kanały komunikacyjne: platforma informacyjna, strony internetowe i Facebook partnerów, strony internetowe tłumaczy i biur tłumaczeń, informacje w prasie i na konferencjach, prezentacje programu w różnych środowiskach np. na spotkaniach klubów biznesowych.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt z Fundacją FreeLING

Kontakt z Lubelskim Stowarzyszeniem Tłumaczy

 

Email marketing templates powered by FreshMail.com
 

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newletter!

Email marketing templates powered by FreshMail.com
 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Email marketing templates powered by FreshMail.com